El monasterio de Sant Pere d’Albanyà (Alt Empordà; Girona) pasa a depender de Santa Maria d’Arles (Vallespir).

Al Andalus y la Reconquista

Personaje historico Personaje historico
Ordoño I (rey de Asturias)(37)(821-866)
Albanyà (Girona)
Arles, Mº de Santa Maria d’ (Pyrénées-Orientales; Francia)
Comentarios  de Comparte tus comentarios de "El monasterio de Sant Pere d’Albanyà pasa a depender de Santa Maria d’Arles"
Imagenes  de ¿Conoces alguna imagen relacionada con "El monasterio de Sant Pere d’Albanyà pasa a depender de Santa Maria d’Arles"?
Preguntas  de ¿Tienes alguna pregunta sobre "El monasterio de Sant Pere d’Albanyà pasa a depender de Santa Maria d’Arles"?